Værdigrundlag for Breumgård

Centret har som mål, at beboerne i videst muligt omfang får mulighed for at leve, som beboerne gjorde det hjemme inden indflytningen på centret.

Dette mål søger vi sammen med beboerne opfyldt ved:

  • At respektere beboernes ansvar for eget liv og velfærd.
  • At respektere beboernes selvbestemmelse og selvstændighed.
  • At beboerne så vidt muligt fastholder deres hidtidige liv og hverdag med dens gøremål, indhold og aktiviteter som inden indflytningen.
  • At beboerne bruger deres ressourcer - hvilket vil sige, at beboerne stadig laver, hvad de kan og har kræfter til – så som personlig hygiejne, oprydning, passe blomster, tørre støv af osv.
  • At beboerne og deres familie opretholder deres nuværende aktiviteter og samvær.
  • At medarbejderne tilrettelægger samarbejdet, så det sigter mod størst mulig selvhjulpenhed og kan have en vejledende og undervisende funktion.
  • At beboerne har en medarbejder som fast kontaktperson.

 

 

Publiceret 26-10-2015