Kontaktråd Breumgaard 2016

Kontaktrådet er en uvurderlig hjælp og vi værdsætter den store frivillige indsats de ligger til hverdag og fest. Kontaktrådet har blandt andet til opgave, at arbejde for at styrke ældres livskvalitet gennem dialog med de ældre i lokalområdet og samarbejder med frivillige lokale foreninger om initiativer til gavn for ældre. Kontaktrådet indgår ligeledes i dialog med Ældrerådet om de ældres forhold i lokalområdet og kommunen som helhed.

 

 

 

I kontaktrådet for Breum sidder der

- 2 repræsentanter fra lokalområdet

- 2 repræsentanter fra Breumgaard Plejecenter (Beboere og pårørende )

- 1 repræsentant fra venneforeningen til Breumgaard Plejecenter

 

 

Stk. 1. Kontaktrådets formål er

 • At bidrage til at styrke de ældres livskvalitet gennem dialog med de ældre i lokalområdet om deres ressourcer, ønsker og behov.

 • At samarbejde med lokale frivillige og foreninger om initiativer til gavn for de ældre, herunder formidle kontakt mellem ældre, frivillige og foreninger.

 • At medvirke til en dialog mellem henholdsvis brugere/pårørende og ledere/ medarbejdere på plejecentrene og i hjemmeplejen om tilrettelæggelsen af den kommunale service

 • At indgå i dialog med Ældrerådet om de ældres forhold i lokalområdet og i kommunen som helhed.

 • At medvirke i en dialog med byråd og forvaltning

   

  Der er valg til rådet hvert år i februar

  Der afholdes mindst 2 møder om året i rådet

   

  Kontaktrådet for 2017

   

 • Gretha Linnet - formand - tlf. 97 57 80 28  /  61 26 81 43
 • Erik Kristensen – næstformand tlf.  97 57 45 58 /   28 59 36 88     

 • Ragnar Sørensen – repræsentant fra beboerne             

 • Ruth Pedersen – suppleant - 97584238

 

 

Publiceret 21-06-2017